KURUMSAL

Askeri Darbeleri Araştırma Merkezi (ASDAM) yurtiçi ve yurtdışında yaşanan darbeleri analiz ederek gelecekte yaşanacak askeri müdahaleleri durdurmaya ve karşı koymaya yarayacak bilgi – güç üreten bir düşünce kuruluşudur.

ASDAM’ın kuruluş nedeni Türk devletlerindeki kadim darbe geleneğinin son halkasının çok uzak olmayan bir süre içerisinde çok kanlı bir şekilde gerçekleşeceği öngörüsü/analizidir. Sabetaycı Atatürkçü Terör Örgütü (SATÖ) yapılanması son ve en özel kurşununu bu darbe ile atacaktır.

Partizanlık kaygılarından uzak bir politika izleyen ASDAM farklı görüşteki uzmanların kaleminden çıkan analizlerle siyaset yapıcılara, güvenlik güçlerine ve vatandaşlara bu darbeyi engelleme veya en az zararla atlatmak için fikri katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Bu perspektifle Şubat 2020’de İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Askeri Darbeleri Araştırma Merkezi (ASDAM) çalışmalarına bağımsız ve bağlantısız bir şekilde sürdürmektedir. ASDAM’ın herhangi bir kurum, kuruluş, şirket, topluluk, cemaat ve/veya devlet ile organik-inorganik hiçbir bağı bulunmamakla birlikte insanları din, dil ve ırklara ayırıp hedef almamaktadır.